Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-10 Zgłoszenie zamiru budowy ul. Limanowskiego dz. 531, 260/1, 260/2 obr. 13 Podgórze

Przebudowa fragmentu elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sarmacka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńskiego - boczna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Józefa Becka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rybitwy w Krakowie

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-09 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gaik w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu