Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jana Pawła II dz.7/18 obr.52 Nowa Huta

Przebudowa odcinka sieci gazowej.

Metka i dziennik zmian2019-07-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piaszczysta dz.759,533,21/1,22/2 obr.42 Krowodrza

Rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian2019-07-08 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej