Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-08-20 XXIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2019-08-20 „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków/członkinie komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 września 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 11:56:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 08:04:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:54:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:15:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:39
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:14:00
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:11:05
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:09:54
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-09-26 10:54:03
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-15 10:28:53
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-04 09:26:24
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-02 10:17:46
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-20 12:19:33
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-15 12:09:13
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 13:26:10
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 12:46:08
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 12:45:06
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-12 12:16:50
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-04-04 08:41:37
MAGDALENA RUSNARCZYK
 Edycja
2011-03-16 10:34:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-16 10:28:31
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-15 16:44:06
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-15 16:40:23
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-15 12:21:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-09 08:33:03
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-09 08:26:30
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-03-07 11:29:42
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-22 10:42:00
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-22 10:39:57
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-21 15:10:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-21 15:03:35
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-02-21 15:01:16
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Publikacja