Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-08-03 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - A-B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-08-03 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6732.148.2020.DBO

Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 1/9 obr. 17 przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie-Śródmieściu.

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Warsztaty pedagogiczno-sportowe z ogniskiem i paczką niespodzianką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Wolontariat w sieci (e-wolontariat)”.

 

 

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Ogłoszenie konkursowe Krakowski Panel klimatyczny

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego: "Krakowski Panel klimatyczny".

Termin składania ofert upływa 21 sierpnia 2020 r. o godzinie 15.00.

Metka i dziennik zmian2020-07-31 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego”.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2020-05-26