Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-31 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Łokietka dz.113 obr.31 Krowodrza

Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu.

Metka i dziennik zmian2019-05-30 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Pokoju dz.9/18 obr.54 Nowa Huta

Budowa przyłącza kablowego, stacjij transformatorowej i sieci kablowej.