Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Obronna dz. 273/8, 345/3 obr. 60 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2018-12-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.F. Nullo dz. 410/14, 410/19, 410/18, 410/16, 410/20 obr. 5 Śródmieście

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza kablowego i sieci kablowej dla zasilania budynku mieszkalno-usługowego.

Metka i dziennik zmian2018-12-12 informacja o braku sprzeciwu

informacja o braku sprzeciwu