Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-04 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ł.Górnickiego dz.189 obr.30 Krowodrza

Przebudowa budynku jednorodzinnego.