Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-08-16 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.425/8,425/27 obr.2 Podgórze

Budowa miejskiej sieci wodociągowej.