Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.144/2,153/20 obr.51 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.