Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wapowskiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podwórkowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zlocieniowa - boczna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Wandy w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.S.Lema dz.44/22,44/26,44/32 obr.53 Nowa Huta

Budowa wolnostojącej stacji transformatorowej oraz linii kablowej.

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prądnika Czerwonego dz.1052/46,1022/1,1022/11 obr.23 Śródmieście

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej i przyłącza.

 

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Korpala dz. 276/10, 187/83, 187/63 obr. 69

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Kłuszyńska dz. 487, 97 obr.87

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia.

Metka i dziennik zmian2019-03-12 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu ul.Libertowska dz.322/21 obr.85

Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu