Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-15 Informacja o braku wniseienia sprzeciwu, ul. Piltza w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-15 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stawowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-15 Zgłoszenia zamiaru budowy ul. Poleska dz. 380, 285/1, 285/2 obr. 49 Nowa Huta

Budowa sieci gazowej PE dn 90 i przyłączy gazu PE dn 50 niskiego ciśnienia do skrzynek gazowych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-03-15 Zgłoszenie zamiru budowy ul. Nowaczyńskiego dz. 113/6 obr. 10 Podgórze

Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.