Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Stare Wiślisko dz. 107/31, 107/38, 107/37, 107/35 obr. 59 Nowa Huta

Budowa sieci gazowej i przyłączy gazu PE dn 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych w linii ogrodzenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Romanowicza w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tyniecka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Libertowska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Polach w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Prądnika Czerwonego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bularnia w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Okulistów w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-26 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zarudawie w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu