Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petrażyckiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Golikówka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefana Korbońskiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-04 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fredry w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-01 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pszenna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu