Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-04 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Korbutowej dz.467 obr.10 Krowidrza

Budowa kanalizacji deszczowej.

Metka i dziennik zmian2019-04-03 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Truskawkowa w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-03 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Poleska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu