Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-08 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Karola Bunscha 24/21 dz. 475/7 obr.41 Podgórze

Budowa schodów technicznych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian2019-04-05 POSTANOWIENIE ws. AU-01-1.6740.1.294.2019.MKU

„Budowa dwóch budynków wielorodzinnych, mieszkalno-uslugowych z garażem podziemnym waz z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, grzewczymi, wentylacji i elektrycznymi, z instalacjami wewnętrznymi poza budynkiem: kanalizacji deszczowej oraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjnym na działkach ar 15,16 i 17/2 obr. 4 Krowodrza p zy ul. Kazimierza Wielkiego w Krakowie”