Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Powstania Stycznioewgo w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Paproci w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Korpala w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Samostrzelnika w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petrażyckiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-19 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łokietka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-18 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Brzozowa 12 dz. 70 obr. 11 Śródmieście

Montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym.

Metka i dziennik zmian2019-03-15 Informacja o braku wniseienia sprzeciwu, ul. Piltza w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu