Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-22 ds. AU-02-6.6730.2.1442.2018.EDA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego dwusegmentowego z garażem podziemnym na działce nr 211/2 obr.33 Podgórze oraz instalacjami wewnętrznymi na działce nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5 obr.33 Podgórze, wraz z układem drogowym i infrastrukturą techniczną na działkach nr 211/2, 210/2, 210/3, 210/4, 210/5, 229 obr.33 Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2019-07-22 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Plażowa dz.419,412/2 obr.31 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian2019-07-22 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Wandy dz. 105 obr.47 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

Metka i dziennik zmian2019-07-22 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Na Skarpie dz. 184 obr.Nowa Huta , Kraków

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej