Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Zgłoszenie rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej ul.Przykopy dz. 467/7 obr.48 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie rozbiórki i budowy sieci elektroenergetycznej

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Zgłoszenie zamiaru budowy dz.188/2,188/1,187,186,189/14 obr.89 Podgórze

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Laurowa dz.75 obr.37 Podgórze

Przebudowa przyłącza gazu.

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gołaśka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Truszkowskiego w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Obronna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-04-11 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Obronna w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu