Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-03-27 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Lema w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Metka i dziennik zmian2019-03-27 obwieszczenie ds. AU-02-3.6730.2.1168.2018.MPI

budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej na działkach nr 92/11 i 92/12 obręb 55 Podgórze wraz z drogą wewnętrzną i infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/15, 92/10, 92/16, 99/1, 94/1, 93/3, 93/4 obręb 55 Podgórze oraz 370/1 obręb 56 Podgórze przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie.