Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-11 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej ul.Centralna dz. 337/6 obr.54 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej