Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-11-07 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i sieci wodociągowej ul.Tyniecka dz. 306 obr.74 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy sieci gazowej i sieci wodociągowej