Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-06-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gnieżnieńska dz.630/1,632/1 obr.41 Krowodrza

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian2019-06-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jadwigi z Łobzowa dz.126/19,464/1,161/1 obr.3 Krowodrza

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

Metka i dziennik zmian2019-06-21 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wyżynna dz.211/21 obr.64 Podgórze

Budowa budynku jednorodzinnego.