Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Pokoju dz.9/14,9/17 obr.54 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.