Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-30 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Korepty dz. 13,549/1 obr.100 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej