Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-26 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Składowa dz.242/25 obr.45 Krowodrza

Przebudowa sieci i urządzeń grzewczych składów.

Metka i dziennik zmian2019-09-25 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Kolorowe dz.140 obr.51 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian2019-09-25 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Kolorowe dz.28 obr.51 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.