Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-12-09 Zgłoszenie budowy placu manewrowo- składowego dla maszyn i urządzeń rolniczych ul.Drozyska dz. 14/1,14/3 obr.32 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy placu manewrowo- składowego dla maszyn i urządzeń rolniczych