Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-18 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-3.6730.2.117.2019.MLU

„Budowa 16 garaży w zabudowie szeregowej w 2 zespołach wraz z układem komunikacyjnym oraz infrastrukturą techniczną na działce nr 232/139 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Heleny w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2019-07-18 AU-02-6.6730.2.889.2018.MKW

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 180/1 obręb 42 Podgórze wraz z wjazdem z działki drogowej nr 201/1 obręb 42 Podgórze oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, przy ul. Kwiecistej w Krakowie”,