Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-10-09 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W poszukiwaniu przygody - zwiedzamy Wrocław i nie tylko :)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W poszukiwaniu przygody - zwiedzamy Wrocław i nie tylko :)”.