Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-06 Zgłoszenie przebudowy schodów w domu jednorodzinnym ul.Sarmacka dz.90/3 obr.15 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie przebudowy schodów w domu jednorodzinnym