Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-20 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Ogrodowe dz. 150 obr.47 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej