Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-11-28 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetyczenej sieci kablowej ul.Komuny Paryskiej dz. 211/2,211/1,212 obr.70 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetyczenej sieci kablowej

Metka i dziennik zmian2019-11-28 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 458/6 obr.41 Podgórze

Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej