Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-17 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Darwina dz.169,98/86 obr.13 Nowa Huta

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.