Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-12-18 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.435.2019.DBO

Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej DN250-300 na dz. nr 314/1, 179/43, 179/37 obr. 8 Śródmieście przy ul. Bosackiej w Krakowie.