Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-11-22 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz dwóch przyłączy ul. Emaus, dz 581, 4/11, 4/23, 4/24, obr 11, krakó, Krowodrza

Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz budowy dwóch przyłączy gazu