Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-11-28 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 458/6 obr.41 Podgórze

Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej