Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-28 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 32.000.000 zł.

 

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa wynosi 6.400.000 zł.

Koszt realizacji jednego projektu ogólnomiejskiego nie może być niższy niż 25.000,00 zł oraz wyższy niż 1.280.000,00 zł.