Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr: 107/5, 108/3,109, 110, 111/1,111/2, 112, 113, 104/2, 118/2, 325/6, 116/9, 117/2, 107/6, 118/4, 118/5, 118/8, 389 , 401/1 obr. 30 Podgórze w Krakowie" - zlokalizowana przy ul. Rydlówka.

Metka i dziennik zmian2020-07-06 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 75/7, 75/14, 303 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-07-06 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej przy ulicach Pękowickiej, Starego Wiarusa i Łokietka w Krakowie, na działkach nr 296/10, 298/9, 298/3, 323, 322, 298/16, 298/11,298/2, 300, 301/2, 301/1,286/1, 286/2, 338/1 obr. 32 Krowodrza, 2/2, 2/1,7/3, 7/4, 4/1, 1 obr. 31 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian2020-07-06 obwieszczenie ds: AU- 02-5.6730.2.566.2019.JRM

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech segmentach z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej wraz z ich zewnętrznymi odcinkami oraz budowa zbiorników retencyjnych na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze wraz z budową drogi wewnętrznej na działkach nr: 378/6, 377 obr. 43 Podgórze oraz z budową zjazdu ( obsługi komunikacyjnej) z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Krakowie przy ul. Ślicznej 36 wraz z niezbędną infrastrukturą”” na działkach nr 524/54, 524/56 obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

"Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną w tym: drogą wewnętrzną, rozbudową sieci wod-kan, gazowej oraz sieci energii elektrycznej" na działkach nr 325/26, 325/27, 325/29 obr 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka.

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami w parterach i garażem podziemnym na działkach nr 312/7, 312/11, 312/13 wraz z budową wolnostojącej stacji transformatorowej oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/3, 312/2, 311/2, 309/1, 308/15, 308/23, 304/73 obr 43 j.ew. Podgórze oraz na działce 280/1 obr. 69 j.ew. Podgórze z wjazdami na teren inwestycji na działki nr 312/6, 312/7 z drogi wewnętrznej przebiegającej po zachodniej stronie od terenu inwestycji, na działkach nr 324/2, 324/7, 304/61, 304/59, 304/57, 304/73 z włączeniem od ul. Zawiłej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2020-05-26