Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia SDR11 PE100 dn63 na działkach nr 373/3, 374/3, 375/1 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Wiązowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-23 Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi, ul. Danusi Jurandówny dz. 174/9 obr. 76 Kraków Podgórze

Zgłoszenie nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi

Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.452.2019.DBO

Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłocznego na działkach nr 349/3 obr. 60 Podgórze oraz na dz. nr 200/5, 201/6, 201/7, 202/5, 175/7, 175/6, 174, 176/8, 176/9, 176/13, 176/14, 185/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 190/11, 189/18, 191/4, 189/17, 189/12, 190/8, 190/10, 191/3, 189/11, 190/9, 190/5, 192/2, 190/7, 191/6, 191/5, 193, 198/1, 199/1, 199/3, 199/4 obr. 62 Podgórze w rejonie ul. Niebieskiej oraz do Luboni w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-01-23 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 652, 637/2 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Stawowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-01-22 OBWIESZCZENIE ds. AU-01-2.6740.1.1751.2019.EDS o odwołaniu od decyzji P.B. nr 2463/6740.1/2019 z dnia 20.12.2019r.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (59 mieszkań) z usługami i z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną i wentylacji mechanicznej, ze zbiornikiem retencyjnym, separatorem i zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbiórka dwóch budynków z wewnętrznymi instalacjami i zewnętrznymi instalacjami poprzez umartwienie oraz budowa ciągów pieszo-jezdnych na dz. nr 314/1 i 314/2 obr. 14 Krowodrza, przy ul. Kościuszki 47 w Krakowie”

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2019-12-18