Dokument archiwalny

Karta usługi WS-13 Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie odpadów lub prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Przejdź do elektronicznego formularza na platformie ePUAP


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

*

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


* - za wyjątkiem pełnomocnictwa oraz opłaty skarbowej