Dokument archiwalny

Ochrona środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wpis do rejestru:
    1. posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie odpadów lub
    2.prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów