Wersja dokumentu z dnia 2011-11-22 12:09:52

Wnioski elektroniczne i karty usług oraz formularze z

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według następujących kategorii:

 

 


 

Architektura, budownictwo

 

Geodezja i kartografia

 

Gospodarka i przedsiębiorczość

 

Infrastruktura, komunikacja i transport

 

Inne sprawy urzędowe

Kultura

Mieszkalnictwo, nieruchomości

Ochrona środowiska

  • Wpis do rejestru:
    1. posiadaczy odpadów prowadzących zbieranie odpadów lub
    2.prowadzących transport odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów

Organizacja imprez

Pisma ogólne

Sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, meldunki

Turystyka i sport

Wybory i referenda

Zwierzęta

 

WAŻNE! Przed wysłaniem wniosku przez platformę ePUAP prosimy zapoznać się z wymaganiami dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Krakowa.