Wersja dokumentu z dnia 2010-11-08 15:12:49

Wnioski elektroniczne i karty usług oraz formularze z ePUAP

 

W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniamy klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według następujących kategorii: