BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53
Wersja dokumentu z dnia 2015-06-03 12:31:48

Sekretariat szkoły:

czynny w godzinach  7.30 - 15.30

telefon/fax: 12 6370950

Adres e-mail szkoły:

zso53@edukonekt.pl

Dyżur Dyrektora:
Poniedziałek 14.15 - 15.00
Piątek 13.00 - 14.30
Dyżur Vice Dyrektora:
Wtorek 14.30 - 16.00
 Środa 10.00 - 12.00
 Pedagog 
 Poniedziałek 11.00 - 16.00
 Wtorek 11.00 - 16.00
 Czwartek

07.30 - 11.30

Psycholog

Poniedziałek

12.45 - 17.30

Wtorek

07.45 - 11.05

Środa

12.45 - 16.30

Piątek 07.45 - 13.00
Pielęgniarka
Wtorek 08.00 - 11.00
Środa 08.00 - 12.00
Piątek 08.00 - 12.00
Sekretariat uczniowski
Wtorek 07.00 - 15.00
Czwartek 12.45 - 16.45
Piątek 07.00 - 15.00
Biblioteka
Wtorek 08.45 - 14.45
Środa 08.45 - 14.45
Czwartek 08.45 - 11.45

 

 

Procedura uzyskania decyzji w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego

 

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

 

- opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

 

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

 

 

Procedura uzyskania decyzji w sprawie zwolnienia z zajęć edukacyjnych

 

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

 

- zaświadczenie od lekarza lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku zajeć innych niż wychowanie fizyczne)

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie lub do 30 dni lub w terminie dłuższym, jeżeli sprawa jest skomplikowana i wymaga dodatkowych wyjaśnień

 

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowani: decyzja administracyjna wydana przez dyrektora Szkoły

 

 

 

Procedura uzyskania decyzji w sprawie nauczania indywidualnego

 

Dokumenty od Rodzica/Opiekuna prawnego:

 

- pisemny wniosek do dyrektora Szkoły

 

- orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania

 

Miejsce złożenia dokumentów: sekretariat Szkoły

 

Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

 

Dokument uzyskiwany w wyniku postępowania: Karta nauczania indywidualnego

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-02-06 11:02:31
MAŁGORZATA TOMALA
 Edycja
2017-06-08 12:42:55
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-06-03 13:38:04
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-06-03 12:31:48
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-06-03 12:28:33
ANDRZEJ RAJZER
 Edycja
2015-05-28 10:34:22
ANDRZEJ RAJZER
 Publikacja