Czy dołączone dokumenty do wniosku o zmianę danych w operacie ewidencji gruntów muszą być oryginalne?

 

 

Tak lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Istnieje także możliwość potwierdzenia kserokopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Wydziału do prowadzonego postępowania. Opłata z tego tytułu wynosi 5 zł za każdą rozpoczętą stronę formatu A4.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 10:57:18
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2018-03-23 12:03:54
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2017-04-03 12:00:24
IWONA PAJĄK
 Edycja
2016-04-13 08:44:22
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2015-05-11 10:00:44
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2014-03-27 11:32:04
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2012-04-04 14:51:29
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-10-07 12:02:14
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja