Kto ponosi odpowiedzialność za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia nałożona może zostać na posiadacza nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-22 13:20:12
MARIA SROKA
 Edycja
2018-03-23 10:20:32
MACIEJ RÓŻYCKI
 Edycja
2017-04-28 16:18:07
MARIA SROKA
 Edycja
2017-01-02 16:58:47
MARIA SROKA
 Edycja
2016-10-07 13:16:46
MARIA SROKA
 Edycja
2016-02-03 08:26:42
JACEK DERKACZ
 Edycja
2015-08-28 13:20:50
MARIA SROKA
 Edycja
2015-08-28 13:18:58
MARIA SROKA
 Edycja
2015-05-26 12:24:41
MARIA SROKA
 Edycja
2014-05-23 14:25:04
MARIA SROKA
 Edycja