Wersja dokumentu z dnia 2014-04-02 10:05:24

Co to jest Bank Zamian?

 

Jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny. Korzystanie z Banku Zamian jest bezpłatne i zapewnia dostęp do szczegółowych danych osobowych (wielkość mieszkania, struktura, adres, telefon kontaktowy) ewentualnych kontrahentów zamiany.
Ogłoszenia w ramach działań Banku Zamian (ważne jeden rok od daty ich wpływu) są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej "Zamiana lokali mieszkalnych" oraz dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa  przy ul. Wielopole 17a, pok. 111, I piętro.