Jaka jest procedura postępowania przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku jednorodzinnego?

 

Przed przystąpieniem do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska opinię dot. możliwości jej budowy w danym terenie.
Pozytywna opinia Wydziału Kształtowania Środowiska jest niezbędna w celu zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków do Wydziału Architektury i Urbanistyki na podstawie procedury nr AU-10.
W opinii tej zawarte zostaną warunki, jakie należy spełnić, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków mogła funkcjonować zgodnie z prawem. Ponadto w zależności od sposobu zagospodarowania ścieków (wprowadzanie ścieków do gruntu na własnej działce, do rowu lub do cieku) w opinii zawarta zostanie informacja czy dana oczyszczalnia wymaga:
• przyjęcia zgłoszenia oczyszczalni do eksploatacji (zgodnie z art.152 ustawy Prawo ochrony środowiska) lub
• uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne).
Do wniosku o opinię wskazane jest załączenie mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną oczyszczalnią ścieków.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MAŁGORZATA MRUGAŁA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2010-08-16
Data publikacji:
2010-08-16
Data aktualizacji:
2020-04-29
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-29 11:34:21
JOANNA IBEK
 Edycja
2019-05-10 13:22:52
JOANNA IBEK
 Edycja
2018-02-13 09:15:54
JOANNA IBEK
 Edycja
2017-04-27 11:01:16
JOANNA IBEK
 Edycja
2016-02-02 10:16:38
JOANNA IBEK
 Edycja
2016-01-28 10:57:42
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2014-04-15 10:27:45
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2014-04-15 10:23:01
MICHAŁ SPERUDA
 Edycja
2010-08-16 13:58:55
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja