Jakie formalności należy dopełnić, aby zlikwidować nie eksploatowaną studnię kolidującą z planowaną inwestycją?

 

Jeżeli na działce przeznaczonej pod zabudowę, znajduję się studnia kolidująca z planowaną inwestycją, należy wystąpić do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie warunków jej likwidacji.
Wniosek winien zawierać dane kontaktowe osoby, z którą przedstawiciele urzędu będą mogli uzgodnić termin udostępnienia działki dla przeprowadzenia oględzin i dokonania pomiarów studni.
Sposobem załatwienia powyższej sprawy przez urząd jest pisemne przedstawienie sposobu i warunków likwidacji studni

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 15:51:13
RAFAŁ SARKADY
 Edycja
2018-03-26 13:53:03
AGNIESZKA STRACH
 Edycja
2018-03-22 11:32:30
JOANNA IBEK
 Edycja
2018-03-22 11:32:15
JOANNA IBEK
 Edycja
2017-04-27 11:00:00
JOANNA IBEK
 Edycja
2016-02-02 10:15:31
JOANNA IBEK
 Edycja
2016-02-02 08:56:02
JACEK DERKACZ
 Edycja
2014-05-26 08:38:51
JOANNA IBEK
 Edycja
2014-05-23 09:48:55
JOANNA IBEK
 Edycja
2010-08-16 13:58:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja