Co grozi jeżeli nie zgłosi się zwierzęcia do rejestru?

 

Zgodnie z art. 127 pkt 3 oraz 129 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowanych zwierząt, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.
Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zmian danych ujawnionych w rejestrze lub nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru nie przewidziano sankcji karnej.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-05 17:07:57
KATARZYNA PAWLICKA
 Edycja
2019-05-17 13:57:52
JAKUB KAŁUŻNY
 Edycja
2018-08-23 14:45:32
JACEK DERKACZ
 Edycja
2017-05-18 12:52:33
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-02-02 10:47:46
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-02-02 10:47:27
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2014-05-23 09:28:20
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2010-08-16 14:00:30
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja