Wersja dokumentu z dnia 2015-03-12 09:51:53

Gdzie można zameldować nowonarodzone dziecko i odebrać jego PESEL?

 

W przypadku, gdy dziecko urodziło się na terenie Polski i matka lub ojciec dziecka posiada aktualne zameldowanie, to po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego wspomniany Urząd dokona zameldowania dziecka i wystąpi o nadanie mu nr PESEL.