Wersja dokumentu z dnia 2014-05-22 12:53:17

Gdzie można zameldować nowonarodzone dziecko i odebrać jego PESEL?

 

W przypadku, gdy dziecko urodziło się na terenie Polski i matka dziecka posiada aktualne zameldowanie na pobyt stały to po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego wspomniany Urząd przesyła do Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Administracyjnych skrócony odpis aktu urodzenia dziecka na podstawie którego jest ono meldowane pod adresem zameldowania matki dziecka automatycznie przez Urząd. Następnie po mniej więcej 3 tygodniach od momentu zameldowania dziecka nr PESEL jest nadawany z Urzędu i można go odebrać w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (zgodnym z miejscem zameldowania) po okazaniu skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka.