Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Przegorzały - Dolina Wisły – Prognoza oddziaływania na środowisko

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyPrognoza i załącznik graficzny do prognozy zostały wykonane przez BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 2 sierpnia do 30 sierpnia 2010 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)


strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady