Dokument archiwalny

Mpzp Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich - Zarządzenia

   1. Zarządzenie Nr 1344/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich":


    dokument pdf-tekstTreść zarządzenia     strona bipStrona źródłowa BIP z zarządzeniem

    dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)** wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu