Dokument archiwalny

Mpzp Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich - Procedura

   1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 23 maja 2010 r.
  2. Termin składania wniosków do planu - do 26 maja 2010 r.
  3. Rozpatrzenie wniosków do planu - Zarządzenie Nr 1344/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2010 r.

  4. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania planu - Zarządzenie Nr 696/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2012 r.
  5. Odstąpienie od sporządzenia planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 2 kwietnia 2012 r. - Uchwała Nr XLIII/559/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie odstąpienia od sporządzenia planu.


strona bipPowrót do strony głównej planu