Dokument archiwalny

Mpzp Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich - Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 107/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 2012 r. dotycząca projektu uchwału w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 38/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 20 czerwca 2011 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zespołu sportowego na Błoniach Krakowskich":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu