Dokument archiwalny

Informacja dla osób fizycznych realizujących zmiany systemów ogrzewania lub instalujących odnawialne źródła energii

Nowelizacja z dniem 01.01.2010 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw), przekazała wpływy z tytułu kar i opłat środowiskowych, stanowiące do ubiegłego roku przychody własne Gminnych i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do budżetów powiatów i gmin.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt wyczerpania się środków finansowych na dofinansowanie zadań na rok 2009, kontynuowanie udzielania dofinansowania w roku 2010 uzależnione jest od możliwości uchwalenia programu likwidacji niskiej emisji opartego na nowych przepisach ww. ustawy oraz nowej ustawy o finansach publicznych. Z chwilą powstania możliwości prawnych zostanie wypracowny nowy sposób realizacji w/w programu, o czym poinformujemy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej